3D Tlač

U nás si môžete nechať vytlačiť svoje diely z rôznych materiálov a v rôznych farbách. Tlač realizujeme technológiou FDM z Vami dodaného modelu. V prípade potreby zrealizujeme aj vytvorenie modelu podľa Vášho zadania. Objednávky vybavujeme v priebehu niekoľkých dní od potvrdenia objednávky.


Ceny

Cena samotnej tlače sa dá vyrátať na základe hmotnosti výtlačku. Základná cena je stanovená na 1,- € za každých začatých 10g hmotnosti. V prípade požiadavky návrhu modelu podľa Vášho zadania je k cene výtlačku prirátaná aj cena prace. Hodinová sadzba návrhu je 10,- € za každú začatú hodinu.